info@ebm-geo.cz Nábřeží 733, 665 01 Rosice +420 737 629 404

Služby - E.B.M. GEO s.r.o.

// Naše služby

Poskytujeme komplexní geodetické práce

ve výstavbě

Inženýrská geodézie

  • Vytyčování staveb
  • Zaměření polohopisu a výškopisu jako
  • podklad pro projekt
  • Zaměření skutečného provedení staveb
  • Zaměření současného stavu budov
  • Zaměření pasportu budov

Katastr nemovitostí

  • Geometrické plány
  • Vytyčení hranice pozemku